Informasjon om personvern

Informasjon om hvordan EKO Service behandler personopplysninger i tråd med EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). De nye personvernreglene trer i kraft i mai 2018.

For våre kunder og leverandører viser vi til hva dette betyr for dem.

1. Kontaktdetaljer: Ta kontakt ved å fylle ut skjema på vår kontaktside.

2. Firmaet har ikke et personvernombud.

3. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å motta bestillinger og sende ut varer og fakturaer.

4. De personopplysninger som behandles er Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.

5. Hvis leverandører eller kunder ønsker å slette sin registrering hos oss, sender de en melding via kontaktskjema på våre nettsider.

6. De personopplysningene vi har registrert deles kun med produsent ved bestilling av produkt. Personopplysninger deles ikke med andre.

7. Personopplysningene utleveres ikke til land utenfor EU-/EØS-området eller en internasjonal organisasjon.

8. Det er ikke utarbeidet reguleringer om hvor lenge opplysningene skal oppbevares..

9. Alle registrerte har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling.

10. Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

11. Det forekommer ikke automatiske avgjørelser, som for eksempel profilering.

12. Opplysningene om den registrerte innhentes fra den registrerte selv. Innhentingen av personopplysninger er lovpålagt, følger av kontraktsforpliktelser eller er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har plikt til å oppgi personopplysninger, om en lar være eller nekter å oppgi opplysninger, kan vi dessverre ikke utføre ordre og ta imot bestilling.

13. Opplysninger om adresse kan og innhentes fra gulesider.

logony copy14. Dersom personopplysninger skal behandles for et annet formål enn de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt. EKO Service AS må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.