Fjerning av tagging med kalkblåsing

EKO Service AS tilbyr fjerning av graffiti, tagging, grønske, forurensning o.l. på fasader

Bildene viser fra tidligere jobber. Resultater ved bruk av Kalkblåsing.

  • Tagging på rød murstein. Fjernet med kalkblåsing.
  • Tagging på singelelement (frilagte). Fjernet med kalkblåsing