HOAF Twin Sprite®

Tilbake            1              

HOAF Twin Sprite® er en brenner for fjerning av ugress eller uønsket vegetasjon i plogfurer med bredde fra 500 til 750 mm. Med HOAF Twin Sprite® kan en spare store mengder (propan)gass. Hver brenner har en arbeidsbredde på 250 mm og kan slås av eller på hver for seg. Høyden på hver brenner kan justeres, noe som gjør det mulig å brenne svært nøyaktig.

HOAF Twin Sprite® kan leveres med fire, seks eller åtte brennerelementer. Den kan utstyres med vindskjermer for å dempe påvirkning fra vind og vær. Maskiner med mer enn seks brennere kan leveres med foldbare armer for å minke totalbredden på maskinen ved transport.

Se PDF brosjyre til HOAF Twin Sprite®

Tekniske detaljer

 

Gass  Flytende propan/LPG
Gasstilførsel Gassflaske eller tank
Kapasitet 65 kW per brenner
Gassforbruk 5 kg/time per brenner
Tenning elektrisk
Arbeidsbredde 2500 mm
Vekt 210 kg (uten gassflaske/tank)
Kapasitet 1250 m2 ved 5 km/time per brenner